Gezocht:

  • zelfstandige woonruimte
  • et een goede buur
  • en (extern georganiseerde) professionele begeleiding

Woontrainingshuis Kortgerecht biedt ruimte aan drie jonge mensen die willen leren zo zelfstandig mogelijk te wonen. Het woontrainingshuis is een  tussenstap. Mensen kunnen er een periode wonen.  Dichtbij een gezin, met vaste begeleiding, tot ze toe zijn aan een volgende stap.

Eén bewoner van het woontrainingshuis is inmiddels toe aan een volgende stap. Er is nog begeleiding nodig. Maar het verdere zelfstandig (leren) wonen, lijkt de meeste kans van slagen te hebben op een plek waar iemand ook echt ‘op zichzelf’ kan wonen. Een goede buur om een praatje mee te maken en die een oogje in het zeil houdt, is wel prettig. En verder de nodige professionele begeleiding. Die kan op vaste momenten in de week door een organisatie als Syndion geboden worden.

Het woontrainingshuis komt graag in contact met mensen:

  • in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (bij voorkeur gemeente Giessenlanden)
  • die woonruimte beschikbaar hebben of interesse hebben die te creëren voor bovengenoemde vraag
  • of die mensen kennen voor wie dit zou kunnen gelden
  • die met hart en hand bereid zijn een concrete bijdrage te leveren aan het participeren van mensen die wat meer hulp nodig hebben in onze maatschappij

Stichting WOON (zie www.woon.nl) is nauw betrokken bij het werk Woontrainingshuis Kortgerecht. De stichting wil mogelijkheden voor toekomstige woonruimte ondersteunen, bijvoorbeeld financieel via fondsenwerving.

Heeft u ideeën? Wilt u meer weten? Of bent u gewoon geïnteresseerd?

Neem contact op met Johan of Daniela Roeland via info@woontrainingshuis.nl of (tel nr 06 50 222 094).