Het Woontrainingshuis Kortgerecht werkt samen met Syndion. Syndion biedt ondersteuning aan mensen met een handicap. De kern van Syndions visie is: mensen met een handicap kiezen zelf hoe zij willen leven. Alles wat Syndion doet is erop gericht om mensen met een handicap, met professionele begeleiding, te helpen zoeken naar wat voor hen belangrijk is in het leven.

Syndion staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, waarin je mens kunt zijn onder de mensen en waar ruimte is om anders te zijn. Mensen met een handicap hebben het recht om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Daar probeert Syndion kansen voor te creëren, door naast mensen te staan, te luisteren, mogelijkheden te verkennen en samen op te trekken.

Meer informatie over Syndion is te vinden op de website.