Het Kontakt wijdt deze week een artikel aan Woontrainingshuis Kortgerecht. Het artikel kunt u hier downloaden.