Het woontrainingshuis werkt samen met Stichting Syndion. Daar zijn wij in dienst. Syndion kijkt met ons mee en helpt ons de kwaliteit van onze ondersteuning goed te houden (voor meer informatie over Syndion zie www.syndion.nl).

Stichting WOON ondersteunde ons bij het opzetten van het woontrainingshuis en speelt een belangrijke rol bij de instandhouding van het woontrainingshuis. Stichting WOON adviseert ons op het zorginhoudelijke, beleidsmatige en financiële vlak.

PwC heeft ons intensief begeleid bij het opstarten van het woontrainingshuis.

Verdere ondersteuning kregen wij van Menno Witt (Schoonrewoerd), Afternet (Leerdam), Bouwie (Giessen), Dent All Care (Leerdam), de Harense Smid (Veen), Notarispraktijk Wolthuis (Leerdam), Van Driesten keukens (Leerdam), Van der Wal interieurs (Leerdam), Jos van Wijk metaalbewerking (Wijk & Aalburg), Korevaar meubelstoffeerderij (Wijk & Aalburg) en Van Zanten wooninrichting (Leerdam).

Financiële ondersteuning ontvingen wij van de volgende fondsen en organisaties:

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Skanfonds droeg bij aan de inrichting van het Woontrainingshuis.

Rotary Leerdam organiseert elk jaar ‘Rondje Asperen’: een fundraising event waarbij de uiterwaarden van de Linge worden omgetoverd tot een golfcircuit. De opbrengst van ‘Rondje Asperen’ 2011 werd gedoneerd aan het Woontrainingshuis.

De bijdrage van Rotary Leerdam is geïnvesteerd in het realiseren van brandveilige en geluidsisolerende wanden in het Woontrainingshuis.

Fonds Verstandelijk Gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Het fonds steunt projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen. Dagelijkse dingen die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben. Het is de missie van het fonds hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen. Het fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten.

Fonds Verstandelijk Gehandicapten investeerde in de inrichting van het Woontrainingshuis.

Het Maagdenhuis is een fonds dat sociaal-maatschappelijke initiatieven steunt. Het fonds komt voort uit het Amsterdamse –katholieke- meisjesweeshuis, met een rijke historie, die teruggaat tot in de zestiende eeuw. Het Maagdenhuis steunt projecten met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning. Die steun betreft vaak kleine projecten, die vernieuwend zijn, soms tegen de stroom van de gevestigde hulpverlening in, en die direct ten goede komen aan de betrokken mensen. Het Maagdenhuis bekommert zich om de verweesden in de samenleving met bijzondere aandacht voor de jeugd en ouderen.

Het Maagdenhuis investeerde in de inrichting van het Woontrainingshuis en in de inrichting van de werk/logeerkamer.

Het M.C. van Beekfonds steunt projecten die gericht zijn op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen.

Het M.C. van Beekfonds investeerde in de brandveiligheid en inrichting van het woontrainingshuis.

Dankbaar zijn wij voor de vele vrienden en familieleden die ons geholpen hebben bij de verbouwing van het Woontrainingshuis: Andre, Anja, Arie-Wim, Bram, Davide, Floris, Gerard, Gerben, Gerlinde, Hans, Herman, Hester, Jos, Karel G., Karel van G., Karin, Lianne, Mario, Marjolein, Marloes, Manouk, Marten, Martineke, Mijneke, Moeke, Okke, Pa O., Paola, Peter, Thomas en Wijna.