Woontrainingshuis Kortgerecht wordt ondersteund door Stichting WOON. Deze stichting stimuleert en ondersteunt wooninitiatieven die gericht zijn op training van mensen met een beperking richting een zo zelfstandig en gewoon mogelijk functioneren in de samenleving. De stichting is betrokken bij de realisatie van Woontrainingshuis Kortgerecht. Stichting WOON heeft daarnaast de ambitie mogelijkheden voor toekomstige woonruimte en training te onderzoeken en te ondersteunen.

Missie

Stichting WOON ondersteunt initiatieven die woontraining (huisvesting en/of begeleiding) bieden aan jongeren en (jong-)volwassenen die willen leren (begeleid) zelfstandig te gaan wonen.

Visie

Stichting WOON wil bevorderen dat ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking, op eigen gewenste wijze kan deelnemen aan onze samenleving. De stichting hecht er belang aan dat initiatieven werken vanuit de volgende uitgangspunten: gerichtheid op kwaliteiten en positieve eigenschappen van de personen waarvoor de initiatieven bedoeld zijn, zo constant mogelijke beschikbaarheid of aanwezigheid van vaste personen die begeleiding bieden, en inbedding in een helpende omgeving (bijv. netwerk initiatiefnemers, dorp/wijk/buurt).

Werkwijze

De werkzaamheden van Stichting WOON betreffen het bijeenbrengen van gelden, alsmede het beheer en de besteding hiervan in woontrainingsinitiatieven. Daarnaast functioneert de stichting als kritisch klankbord en ‘meedenktank’.

De stichting verwerft gelden door het aanschrijven van fondsen. Daarnaast zoekt de stichting naar mogelijkheden van subsidies en sponsoring en onderzoekt de mogelijkheden van financiële ondersteuning door bijv. donateurs en via schenkingen en/of legaten.

Bestuur

Het bestuur van Stichting WOON bestaat uit de volgende personen:

  • Richard van Bijlevelt, Leerdam (voorzitter)
  • Thomas Rijneveld, Wijk en Aalburg (secretaris en penningmeester)
  • Elise Koekkoek, Amstelveen

ANBI

Stichting WOON is ANBI-geregistreerd.

Uw steun

Uw steun aan de stichting wordt erg gewaardeerd. Mocht u betrokken willen zijn bij het werk van de stichting en haar activiteiten in financieel opzicht willen ondersteunen, dan kunt u per mail of telefonisch (06 50 222 094) contact opnemen.

Gegevens

Kamer van Koophandel: 53663829
Rabobank: 1633.59.504